1 min read

Podpora sklicu izredne seje mestnega sveta MOL na temo zdravstva

Podpora sklicu izredne seje mestnega sveta MOL na temo zdravstva

Stanje v Zdravstvenem domu Ljubljana postaja nevzdržno. Vse več ljudi ostaja brez osebnega zdravnika, ljubljanske zdravstvene domove pa zapuščajo družinski zdravniki, ki zaradi slabe organizacije odhajajo celo v zdravstvene domove v sosednjih občinah.‌‌

V skladu s 5. členom zakona o zdravstveni dejavnosti so za organizacijo zdravstva na primarni ravni (osnovno zdravstvo in lekarne) zadolžene občine.

Mestna občina Ljubljana je kot ustanoviteljica dolžna spremljati in po potrebi z dodatnimi ukrepi zagotavljati pogoje za kakovostno delovanje Zdravstvenega doma Ljubljana in njegovih 6 enot, ki le stežka še naprej zagotavljajo osnovno zdravstveno oskrbo občanom.‌‌

Kot člani opozicije v mestnem svetu Ljubljane smo se odločili podpreti zahtevo za sklic izredne seje na temo zdravstva, ki vključuje nabor ukrepov, s katerimi bi situacijo pomagali ublažiti;‌‌

➡️ Takojšnja zamenjava vodstva ZD Ljubljana.‌‌

➡️ Ukrepi za zadržanje kadra (korekcije plač, brezplačna parkirišča oz. vozovnice, ugodnejša stanovanja …)‌‌

➡️ Štipendiranje študentov z občinskimi sredstvi (10 medicine, 20 zdravstvene nege in terapije).‌‌

➡️ Ustanovitev informacijskega centra za pomoč ljudem, ki so ostali brez osebnega zdravnika.‌‌

➡️ Krepitev telemedicine (da se čim več aktivnosti, ki jih je tako primerno opravljati, opravi na daljavo).‌‌

➡️ Financiranje izboljšanja informacijske infrastrukture v ZD Ljubljana.‌‌

➡️ Ustanovitev posebne komisije, ki bo spremljala stanje v zdravstvu in o tem redno poročala mestnemu svetu.‌‌