2 min read

Državno informatiko naj vodi stroka, ne lobiji

Državno informatiko naj vodi stroka, ne lobiji

Državna informatika je črna luknja za javni denar! Državne institucije so za neuporabne informacijske sisteme v zadnjem desetletju zapravile več kot 80 milijonov evrov.

Leta 2014 je bila sprejeta novela Zakona o državni upravi, s katero je bilo uzakonjeno, da razvoj, upravljanje in financiranje informacijsko-komunikacijskih sistemov državne uprave usmerja Svet za razvoj informatike.¹ Prejšnja vlada je šla še korak dlje in Svetu za razvoj informatike z odlokom nezakonito povečala pristojnosti tako, da zajemajo tudi avtonomne podsisteme nacionalne varnosti.²

Člane Sveta za razvoj informatike imenuje vlada, ta pa je tudi tista, ki določa smernice in standarde za izvajanje informacijskih rešitev. Strokovna vprašanja s področja informatike so tako prepuščena izključno politiki in njenim “nastavljenim” kadrom. Ti so v zasledovanju samopromocije in interesov lobistov v nekaj letih uspeli ustvariti na desetine milijonov evrov škode državnemu proračunu.

Preplačane in neuporabne informacijske rešitve ustvarjajo škodo ne le v javni upravi, marveč tudi v zdravstvu, policiji, ministrstvu za obrambo, centrih za socialno delo, na ministrstvu za gospodarstvo …³

Skorajda ni sistema, ki bi služil svojemu namenu in dejansko povečal učinkovitost javnih servisov, država pa drago financira tudi njihovo vzdrževanje.

V ozadju stojijo zasebni izvajalci, ki jim državne pogodbe predstavljajo levji delež letnih prihodkov in čigar lobiranju je v zadnjih dveh desetletjih podlegla vsaka vlada.

Sedanja ureditev, ki koncentrira odločanje o digitalizaciji na ozek politični krog in izriva stroko, je nevzdržna in jo je potrebno spremeniti. Ob številnih revizijah računskega sodišča je na nevarnost koncentracije odločanja na področju informatike že leta 2011 opozorila tudi Komisija za preprečevanje korupcije.⁴

Na odločevalskih pozicijah potrebujemo primerne strokovnjake.

Začetne rešitve, ki jih novi vladi na področju državne informatike predlagamo Pirati, so:

❗ Preklic odloka o Svetu za razvoj informatike in priprava spremembe zakonodaje za razpustitev sveta. Pristojnosti naj se prenesejo na posebno ministrstvo.

❗ Sistem javnega naročanja za segment informacijskih rešitev naj se temeljito spremeni. Pri izbiri je potrebno uporabnosti dati prednost pred ostalimi dejavniki. V proces odločanja morajo biti vključeni tako notranji kot zunanji uporabniki državnih informacijskih sistemov.

❗ Nujen je tudi dvig plač tehničnemu kadru, tako da bodo te primerljive s plačami na trgu. Zgolj tako bo mogoč razvoj lastnih odprtokodnih programskih rešitev v javnem sektorju, njihov razvoj in vzdrževanje pa bo za državo na dolgi rok veliko ugodnejše.

¹ prt.si/ZDP (74.a člen)

² prt.si/svetinfod

³ prt.si/aspetic

prt.si/kpk2011