1 min read

Sprejet je bil zakon o zaščiti žvižgačev

Sprejet je bil zakon o zaščiti žvižgačev

Končno imamo zakon o zaščiti žvižgačev.

Z več kot enoletno zamudo in skoraj 4 leta po tem, ko se je o tej problematiki v sklopu nove direktive¹ pričelo razpravljati v Evropskem parlamentu, je bila v slovenski pravni red prenesena evropska direktiva o zaščiti žvižgačev.²

Nov zakon bo podjetjem in institucijam z več kot 50 zaposlenimi naložil obvezo vzpostavljanja kanalov anonimnega notranjega prijavljanja, hkrati pa bo prijave obravnavalo še 24 nadzornih državnih organov.

Žvižgačem bo poleg večje anonimnosti zagotovljena tudi obširnejša zaščita pred povračilnimi ukrepi delodajalca – brezplačna pravna pomoč, nadomestilo za primer brezposelnosti, psihološka podpora, sodno varstvo in začasne odredbe v primeru povračilnih ukrepov.

Izpostaviti se in posredovati informacije o okoriščanju z javnim denarjem je za mnoge posameznike tvegana odločitev, saj so zelo pogost pojav fizično, psihično ali ekonomsko obračunavanje z žvižgači in njihovimi bližnjimi.

Novi zakon, ki uvaja večjo zaščito za žvižgače, je dobrodošel tudi v luči dejstva, da indeks zaznave korupcije v javnem sektorju za leto 2022 Slovenijo postavlja na nezavidljivo 41. mesto z zgodovinsko nizkim rezultatom 56/100 točk.³

¹ prt.si/dirzvizg

² prt.si/zzpdz

³ prt.si/tin22