1 min read

Računsko sodišče v reviziji opozorilo na številne nepravilnosti pri izplačevanju dodatkov za delo v času epidemije

Računsko sodišče v reviziji opozorilo na številne nepravilnosti pri izplačevanju dodatkov za delo v času epidemije

Mnenje s pridržkom so prejeli Vlada, Ministrstvo za notranje zadeve, ter ministrstvi za obrambo in zdravje.

Računsko sodišče je pri več revidirancih ugotovilo nepravilnosti. Številne podlage za izplačilo dodatkov, so bile izdane prepozno, ali pa sploh ne. Prav tako marsikje ni bil izkazan pogoj preobremenjenosti zaradi obvladovanja epidemije.

Najbolj problematično je dejstvo, da se dodatkov ni izplačevalo glede na ogroženost posameznikov na njihovem delovnem mestu, temveč glede na višino njihovih plač. Ljudje, ki so dejansko delali v nevarnih razmerah in se izpostavljali nevarnosti, so na koncu prejeli mnogo manj denarja od številnih drugih zaposlenih, ki nevarnosti niso bili izpostavljeni.

To je pri nekaterih podplačanih poklicnih skupinah še dodatno podžgalo občutek nezadovoljstva z delom v javnem sektorju, zato podatek, da so številne medicinske sestre raje odšle na delovna mesta v trgovine, ni presenetljiv.

Za številne je bila epidemija žal le priložnost za okoriščanje s proračunskimi sredstvi. Podobno kot z dobavami zaščitnih sredstev, je tudi v primeru izplačil dodatkov prišlo do velike škode, kar zahteva politično, pa tudi kazensko odgovornost številnih, ki so bili v to vpleteni.

Celotno poročilo revizije Računskega sodišča je dostopno na povezavi: prt.si/revizdodatk