2 min read

Pomanjkanje transparentnosti in javne razprave pri projektiranju sežigalnic odpadkov

Pomanjkanje transparentnosti in javne razprave pri projektiranju sežigalnic odpadkov

Pomanjkanje transparentnosti in javne razprave o sežigalnicah odpadkov je nedopustno!

Jutri, v sredo, 6. 7. 2022, bomo ob 11. uri pred Cukrarno v Ljubljani (Poljanski nasip 40) skupaj s predstavniki strank Lista kolesarjev in pešcev, Vesna in Levica ter s predstavniki iniciative Ljubljana odprto mesto (LOM) pripravili lasten javni dogodek ob predstavitvi projekta izgradnje sežigalnice odpadkov v Ljubljani.

Pobuda za organizacijo alternativnega dogodka je nastala kot odziv na predstavitev projekta sežigalnice, organizirane s strani Mestne občine Ljubljana.

Predstavitev, ki jo organizira MOL, je zasnovana kot protokolarni dogodek in ne bo omogočala soočenja različnih strokovnih mnenj o primernosti predlaganih lokacij za gradnjo sežigalnice odpadkov.

Predstavljanje zgolj ene strani argumentov s strani MOL ne namiguje na pošten odnos občine do meščanov pri načrtovanju projekta.

Dogodek MOL vidimo kot začetek intenzivne promocijske kampanje s strani mestnih oblasti, ki želijo v očeh javnosti legitimirati svojo, očitno že dokončno odločitev, da bodo občinska podjetja investirala v več kot 100 milijonov evrov vreden projekt sežigalnice odpadkov na eni izmed dveh predlaganih lokacij.¹

Prejšnja vlada je tik pred iztekom mandata sprejela uredbo o sežiganju odpadkov² in ob tem prezrla mnenje zdravniške stroke, ki je zahtevala strožje pogoje za podeljevanje koncesij za sežig. Zdravniki opozarjajo, da zgolj strogo opredeljene mejne vrednosti škodljivih izpustov niso zadostna varovalka, saj se lahko negativni učinki sežigalnic na zdravje ljudi zaradi drugih virov onesnaženja in specifičnih pogojev lokacij povečajo.³

Sežiganje odpadkov v ljubljanskih Mostah bi neposredno vplivalo na življenjsko okolje najmanj 70.000 ljudi, ki živijo v okolici predlaganih lokacij. Pomanjkljivosti nove vladne uredbe se lahko zlorabi za izvedbo projekta, ki bi lahko imel na koncu škodljive posledice za njihovo zdravje.

Občani bi morali imeti pravico do soodločanja o tako invazivnem projektu, prav tako pa bi morali biti pred tem informirani o vseh možnih škodljivih posledicah sežiga odpadkov na izbrani lokaciji, morebitnih koristih in alternativah za reševanje problema odpadkov, ki jih ni moč reciklirati.

Ker se zavzemamo za odprto in pošteno javno debato o sežigalnicah, vas vabimo, da se nam v čim večjem številu pridružite na alternativni predstavitvi, kjer boste lahko slišali tudi druga mnenja od tistih, ki jih želi javnosti predstaviti MOL.

¹ prt.si/sezikomblj

² prt.si/uresezi

³ prt.si/zzbsez