1 min read

Bo narava znova prezrta?

Bo narava znova prezrta?

Vlada v nastajanju ne načrtuje samostojnega ministrstva za zaščito okolja in narave, kar nakazuje na nadaljnjo ignoriranje varstva narave.¹

Prostorsko načrtovanje, infrastruktura, energetika in varstvo okolja in narave so področja, ki so bila vedno prepletena med ministrstvom za infrastrukturo in ministrstvom za okolje in prostor.

Vsak minister za okolje in prostor je bil primoran opravljati dve funkciji, ki sta si medsebojno v konfliktu, na eni strani je moral ugajati zahtevam investitorjev, po drugi pa vsaj na papirju braniti interese narave.

Varstvo narave in okolja je žal večina ministrov smatrala kot birokratsko oviro, ki stoji na poti investitorjem.

Minister Andrej Vizjak je z izločevanjem nevladnikov iz postopkov ter s pritiski na strokovne institucije poskusil izsiliti gradbeno dovoljenje za projekt hidroelektrarne Mokrice, za katerega je bil osebno zadolžen pri bivšem delodajalcu.² Z zakonom o vodah pa je Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) poskusilo ugoditi zahtevam županov in lokalnih oblasti ter jim dovoliti množično pozidavo priobalnih zemljišč.³

Pod novo vlado bosta okolje in reševanje podnebnih sprememb združeno z energetiko, medtem ko bo ministrstvo za okolje in prostor preimenovano v "ministrstvo za naravne vire in prostor", kar pomeni, da bosta okolje in narava razdeljeni na kar dve ministrstvi in na niti enem ne bo šlo za samostojen in neodvisen resor.

V kolikor bo predlog razdelitve ministrstev tudi obveljal, bosta to dve najbolj riskantni ministrstvi za spodkopavanje javnega interesa.

Ministrstvo, ki bi imelo pristojnosti vezane izključno samo na varstvo narave in okolja, je veliko boljša rešitev. Minister zadolžen za ta resor bi v odnosu do drugih ministrov ravnal le kot zagovornik zaščite narave in ne kot zagovornik specifičnih projektov ali energetike.

¹ prt.si/zakovla

² prt.si/izsilitevHEmokrice

³ prt.si/nezauprov